, منتشر شده در Uncategorised
  • بازدید: 1147

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مسئولیت

1

محمود زمانی قمی

استاندار استان مرکزی

رئیس شورای سیاستگذاری

2

ظفر افشون

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی

نایب رئیس شورای سیاستگذاری

3

محسن نجفی

رئیس دانشگاه صنعتی اراک

دبیر شورای سیاستگذاری

4

رقیه یادگاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

عضو شورای سیاستگذاری

5

محمد تقی دباغیان

مشاور استاندار در امور علمی و فناوری استاندار مرکزی

عضو شورای سیاستگذاری

6

مصطفی یوسفی راد

دبیر اجرایی همایش

عضو شورای سیاستگذاری

7

کامبیز هدایتی

دبیر علمی همایش

عضو شورای سیاستگذاری

8

مجتبی گودرزی

دبیر همایش

عضو شورای سیاستگذاری

9

حامد دیلمی عضدی

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی

عضو شورای سیاستگذاری

10

سید عبدالعلی ذوالانواری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

عضو شورای سیاستگذاری

11

عباس پاک معاون آموزشی دانشگاه

عضو شورای سیاستگذاری

12

فاطمه پاکپور رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه

عضو شورای سیاستگذاری

13

محمد کریم الدینی رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

عضو شورای سیاستگذاری

14

علیرضا گودرزی

کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعات دانشگاه

عضو شورای سیاستگذاری

 

چاپ, ایمیل