هشدار
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 948

کمیته علمی

اعضاء کمیته علمی اولین همایش نانو فناوری و کاربرهای آن در علم و صنعت

دکتر مسعود صلواتی نیاسر--رشته تحصیلی: شیمی، مرتبه علمی: استاد
اطلاعات تحصیلی
اطلاعات درحال بروزرسانی می باشد
آدرس وب
دانشگاه کاشان
پست الکترونیک
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر حسین صادقی--رشته تحصیلی فیزیک، مرتبه علمی: دانشیار

دکتر حسین صادقیرشته تحصیلی فیزیک، مرتبه علمی: دانشیار

1394 ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ - معاون اداری مالی دانشگاه اراک

1393 ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ - ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺭﺯﺵ

1393 ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ -ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

1387 ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ –ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

1388 ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ - ﻋﻀﻮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺟﺬﺏ

اطلاعات تحصیلی
ﺩﻛﺘﺮﺍ:
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ:
ﻣﺎﺩﻩ ﭼﮕﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻛﺎ ﺭﺷﻨﺎﺳﻲ:
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
آدرس وب
دانشکاه اراک
پست الکترونیک
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر غلامرضا نبیونی--رشته تحصیلی: فیزیک، مرتبله علمی: استاد
اطلاعات تحصیلی
اطلاعات در حال بروزرسانی می باشد
آدرس وب
دانشکاه اراک
پست الکترونیک
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر سيد عبدالعلي ذوالانواري--رشته تحصیلی فیزیک، مرتبه علمی: استادیار

دکتر سيد عبدالعلي ذوالانواريرشته تحصیلی فیزیک، مرتبه علمی: استادیار

 

 کنفرانسهاي بين المللي

1- Recent Developments in Disordered Materials Panjab University, Chandigarh, 160014-India            

2- First International workshop on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides”                                                   

     Bucharest, Romanian Academy, Romania, 25-28    June 2001.

3- International workshop on Physics and Technology of Thin Films.                                          

     Department of Physics, Sharif University of Technology Tehran, Iran, 22 February-6 March 2003.

اطلاعات تحصیلی
ﺩﻛﺘﺮﺍ:
ﻓﻴﺰﻳﻚ حالت جامد
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ:
ﻓﻴﺰﻳﻚ حالت جامد
ﻛﺎ ﺭﺷﻨﺎﺳﻲ:
ﻓﻴﺰﻳﻚ
آدرس وب
دانشکاه اراک
پست الکترونیک
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر مجتبی گودرزی--رشته تحصیلی: فیزیک، مرتبه علمی: استادیار

دکتر مجتبی گودرزیرشته تحصیلی: فیزیک، مرتبه علمی: استادیار

- Calculation of η’ Decay Modes Using Chiral Perturbation Theory M. Goodarzi and H. Sadeghi International Journal of theoretical Physics
-The Hadronic Decay Ratios of η′→ 5π at NLO in χPT - M. Goodarzi and H. Sadegh Electronic Journal of Theoretical Physics

اطلاعات تحصیلی
دكتري: فيزيك نظری از دانشگاه اراك كارشناسي ارشد: فيزيك ذرات بنیادی از دانشگاه اراك كارشناسي: فيزيك حالت جامد از دانشگاه پیام نور اراک
آدرس وب
دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیک
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر ایرج کاظمی نژاد--رشته تحصیلی: فیزیک، مرتبه علمی: استادیار

دکتر ایرج کاظمی نژادرشته تحصیلی: فیزیک، مرتبه علمی: استادیار

Fabrication of PbFe12O19 nanoparticles and study of their structural, magnetic and dielectric properties , s m : First author,zahra araghi : second author,iraj kazeminezhad : Third author, Journal Journal of Magnetism and Magnetic Materials , , JournalNumber 1 , Page 130 - 142 , Publisher Elsevier science publishers , 01-01-2016

Growth and characterization of ZnO (microdisks)/W18O49 (nanorods) heterostructures , iraj kazeminezhad : First author,Ramin Yousefi : second author, Journal Solid State Sciences , , JournalNumber 14 , Page 349 - 353 , Publisher Elesvier , 01-21-2012

اطلاعات تحصیلی
 دكترا: فیزیك حالت جامد (لایه‌های نازك و نانوساختارها) از دانشگاه بریستول كارشناسی ارشد: فیزیك - فیزیك جامد از دانشگاه تهران
آدرس وب
دانشکاه شهید چمران
پست الکترونیک
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر خلیل فقیهی--رشته تحصیلی: نانو شیمی، مرتبه علمی: استاد
اطلاعات تحصیلی
اطلاعات در حال بروزرسانی می باشد
آدرس وب
دانشکاه اراک
پست الکترونیک
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر کامبیز هدایتی--رشته تحصیلی: فیزیک، مرتبه علمی: استادیار

دکتر کامبیز هدایتیرشته تحصیلی: فیزیک، مرتبه علمی: استادیار

- Preparation and characterization of nanostructured ZnS thin films grown on glass and N-type Si substrates using a new chemical bath deposition technique Gholamreza Nabiyouni, Reza Sahraei, Maryam Toghiany, Mohamad Hossein Majles Ara, Kambiz Hedayati Reviews on Advanced Materials Science, Vol 27 Issue 1 (2011) 52-57
Effect of growth rate and thickness on kinetic roughening and multifractal properties of electrodeposited Ni thin films - Kambiz Hedayati, Gholamreza Nabiyouni, Gholamreza Jafari Surface Engineering vol 28 issue 9 (2012) 667- 673 DOI: 10.1179/1743294412Y.0000000048
- Effect of Cobalt Concentration on Structural and Magnetic Properties of Co-Fe Thin Films Tavus Hosseinabad, Gholamreza Nabiyouni, Kambiz Hedayati Journal of Nanostructure, vol 2 issue 3 (2012) 279-285

اطلاعات تحصیلی
دكتري: فيزيك:
(گرايش حالت جامد) از دانشگاه اراك
كارشناسي ارشد:
فيزيك (گرايش حالت جامد) از دانشگاه اراك
كارشناسي:
فيزيك کاربردی از دانشگاه اراک
آدرس وب
دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیک
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی--رشته تحصیلی: مکانیک، مرتبه علمی: استادیار

دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانیرشته تحصیلی: مکانیک، مرتبه علمی: استادیار

- حميدرضا رضايي آشتياني، كاوان غوثي، "موتورهاي استرلينگ و كاربردهاي آن در صنايع دريايي"،‌ مجله مهندسی مكانیک، شماره ۶۴، اردیبهشت۱۳۸۸ ص ۶۴. (علمي-ترويجي)
-H. Bisadi, H.R. Rezaei Ashtiani, M. Bagheripoor, M. Alimardani, "Simulation of Temperature Distribution Inhomogeneity in Aluminum Alloy during Hot Rolling", International Review on Modelling and Simulations, 3(5), pp. 1137-1144, 2010.

اطلاعات تحصیلی
دکتری:
مهندسي مکانيک- طراحي كاربردي
دانشگاه علم و صنعت ايران.
کارشناسی ارشد:
مهندسي مکانيک- ساخت و توليد
دانشگاه علم و صنعت ايران.
کارشناسی:
مهندسي مکانيک- ساخت و توليد
دانشگاه علم و صنعت ايران.
آدرس وب
دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیک
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر داریوش سوری--رشته تحصیلی: فیزیک، مرتبه علمی: دانشیار

دکتر داریوش سوریرشته تحصیلی: فیزیک، مرتبه علمی: دانشیار

1- D. Souri, E. Mirdawoodi, M. Mohammadi; Glass transition and fragility of Sb-V2O5 - TeO2 glasses, Annual Physics Conference of Iran, Yazd University, Yazd, Iran, 27-30 August, 2012.

2-H. Zaliani, D. Souri, M. J. Tafreshi; Study of optical absorption and the effect of impurity on the energy gap of KTiOPO4 single crystals, 18Th Meeting on Condensed Matter Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran, May 24-25, 2012.

اطلاعات تحصیلی
دکتری فیزیک ماده چگال کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد کارشناسی فیزیک کاربردی (حالت جامد)
آدرس وب
پورتال دانشگاه ملایر
پست الکترونیک
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دکتر عباس پاک--رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک، مرتبه علمی: استادیار

دکتر عباس پاکرشته تحصیلی: مهندسی مکانیک، مرتبه علمی: استادیار

سرپرست دانشگاه صنعتی اراک، از سال 90 تا 94

رئیس کمیته ارتباط دانشگاه و صنعت استان مرکزی، اراک

رئیس مرکز تحقیقات صنایع فلزکاری و ماشینکاری، اراک

سرپرست کارگاه­ها و آزمایشگاه­های گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت واحد اراک؛  اراک

اطلاعات تحصیلی
دکترا:
مهندسی مکانيک - ساخت و توليد
دانشگاه تربيت مدرس
کارشناسی ارشد:
مهندسی مکانيک-ساخت و توليد
دانشگاه تربيت مدرس، تهران
کارشناسی:
مهندسی مکانيک-ساخت و توليد
دانشگاه تبريز، تبريز
آدرس وب
دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیک
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
عضو این خبرخوان RSS شوید