هشدار
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 948

دکتر حسین صادقیرشته تحصیلی فیزیک، مرتبه علمی: دانشیار

1394 ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ - معاون اداری مالی دانشگاه اراک

1393 ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ - ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺭﺯﺵ

1393 ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ -ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

1387 ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ –ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

1388 ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ - ﻋﻀﻮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺟﺬﺏ

 

 

1393 ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ -ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﺍﻙ

1389-1391 ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﺍﻙ

1386-1389 ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﺍﻙ

1383 ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻚ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 

اطلاعات تحصیلی:
ﺩﻛﺘﺮﺍ:
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ:
ﻣﺎﺩﻩ ﭼﮕﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻛﺎ ﺭﺷﻨﺎﺳﻲ:
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
آدرس وب:
دانشکاه اراک
پست الکترونیک:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید